Quan điểm của Tổng Kiểm toán về trách nhiệm pháp lý trong vụ Standard Chartered như thế nào?

Ngày 5/6, ông Mai Văn Hải, đại diện đoàn Thanh Hóa đề cập đến trường hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khi chất vấn Tổng Kiểm toán quốc gia Ng Văn Tuân tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Có nhiều công ty đã được kiểm toán và không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó, đại diện đã hỏi Tổng Kiểm toán Nhà nước về trách nhiệm của cơ quan này trong các vụ việc liên quan đến SCB.

Tổng Kiểm toán Quốc gia Wu Wenjun trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Trả lời đại diện, Tổng Kiểm toán Nhà nước Goh Boon Chun nói rõ vụ việc liên quan đến Ngân hàng Standard Chartered không liên quan gì đến trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước vì không có cơ quan này kiểm toán. Ông Wu Wenjun cho rằng, Ngân hàng Standard Chartered là công ty niêm yết nên cần được kiểm toán độc lập, đồng nghĩa với việc công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

Chủ tịch Quốc hội Tan Thanh Min yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Hu Teck Hock làm rõ hơn nội dung này khi chủ trì phiên hỏi đáp. Theo Bộ trưởng, kiểm toán hiện nay được chia thành 2 bộ phận, gồm Hệ thống Kiểm toán Quốc gia và Kiểm toán Độc lập.

Theo luật, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tài sản công và tài chính công. Hệ thống kiểm toán độc lập hoạt động theo Luật Kiểm toán độc lập, có nghĩa là họ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và dự án đầu tư cho các đơn vị, doanh nghiệp thông qua hợp đồng khi có nhu cầu. Hiện nay có các công ty kiểm toán độc lập trong nước, kiểm toán viên độc lập hoặc công ty kiểm toán nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam tại Việt Nam.

Liên quan đến Ngân hàng Standard Chartered, Bộ trưởng Hồ Du Phúc cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã có những đề xuất, giải trình về hoạt động của Ngân hàng Standard Chartered khi kiểm toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về kiểm toán độc lập ngân hàng, Bộ trưởng cho biết, từ năm 2012 đến 2022, Ngân hàng Standard Chartered sẽ thuê các công ty kiểm toán nước ngoài kiểm toán báo cáo tài chính từng thời kỳ như Ernst & Young, Deloitte, KPMG.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nghĩ gì về trách nhiệm pháp lý trong vụ Standard Chartered?  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phúc làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Bộ trưởng Tài chính Hu Defu cũng nhấn mạnh, liên quan đến việc triển khai kiểm toán độc lập của Ngân hàng Standard Chartered, cơ quan điều tra đã điều tra, làm rõ và xử lý những tồn tại, bất thường.

Bộ trưởng Hoodford nêu rõ hơn về kiểm toán độc lập và khẳng định Kho bạc không kiểm toán trực tiếp mà chỉ quản lý chất lượng dịch vụ kiểm toán. Theo đó, Bộ Tài chính quản lý chất lượng kiểm toán thông qua việc ban hành cơ chế, chính sách, ban hành chiến lược, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan kiểm toán.

Năm 2023, Bộ Tài chính đã thanh tra 20 công ty kiểm toán độc lập, trong đó có 11 công ty đạt yêu cầu, 7 công ty không đủ tiêu chuẩn và 1 công ty bị đánh giá yếu kém. Trong số 62 hồ sơ kiểm toán được Bộ xem xét, có 16 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, 26 hồ sơ không đủ tiêu chuẩn và 20 hồ sơ không đủ tiêu chuẩn.

Bộ Tài chính đã đình chỉ 7 kiểm toán viên, cảnh cáo 21 kiểm toán viên và chỉ trích các công ty kiểm toán yếu kém, không đủ năng lực. Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *