Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Giám đốc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – BBC News Tiếng Việt

Nguồn hình ảnh, cảnh sát

Ảnh chụp, Bộ Chính trị Trung ương Đảng bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm Giám đốc Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an kế nhiệm Lê Hùng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Ngọc là một trong 6 Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng 3/6, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chuyển quyết định tới Bộ Chính trị Trung ương Đảng, cho Trung tướng Nguyễn Ngụy Ngọc kế nhiệm Lại Hùng làm Tổng Giám đốc. của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ban Tổ chức Trung ương thay thế bà Tèo Thị Mùi vừa mất chức vì “thiếu sót”.

Liang Qiang, Bí thư Thường trực Ban Bí thư đánh giá, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc là “người cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, bài bản, từ cấp cơ sở đến lãnh đạo cấp phòng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn nhiệm vụ lớn”. và đất nước. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *