Nhiều kiến ​​nghị của Kiểm toán quốc gia khó thực hiện do cán bộ nghỉ hưu, luân chuyển

Tổng Kiểm toán Quốc gia Ngô Văn Quân vừa báo cáo đại biểu Quốc hội nhiều nội dung chất vấn được nêu tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Một trong những nội dung quan trọng trong báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước là vấn đề thực hiện các kết luận, kiến ​​nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Hơn 67.513 tỷ đồng chưa được xử lý

Theo Tổng Kiểm toán, tỷ lệ thực hiện bình quân các kiến ​​nghị về tài chính và xử lý khác trong năm trước năm kiểm toán đạt khoảng 75-80% và tiếp tục được thực hiện trong các năm tiếp theo, với tỷ lệ thực hiện khoảng 15-20%. Các khuyến nghị còn lại cho mỗi năm.

Sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện khuyến nghị kiểm toán năm 2023. Cụ thể, đến tháng 12/2023, các đơn vị đã thực hiện kiến ​​nghị giải quyết tài chính nhằm tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 31.719 tỷ đồng, đạt 92%; một kiến ​​nghị khác đạt hơn 30.566 tỷ đồng, đạt 83%.

Ngoài ra, đối với kiến ​​nghị kiểm toán trước năm 2022, đơn vị được kiểm toán sẽ tiếp tục thực hiện bổ sung gần 10.303 tỷ đồng trong năm 2023.

Tổng Kiểm toán Quốc gia Wu Wenjun sẽ trả lời các câu hỏi vào ngày 5/6. Ảnh: Sông Hoàng Hà

Ngoài ra, tính đến ngày 31/12/2023, số kiến ​​nghị chưa thực hiện đã vượt quá 67.513 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân do đơn vị được kiểm toán không thực hiện có gần 39.804 tỷ đồng (chiếm 59%); thuộc trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước hơn 283 tỷ đồng; số tiền khiếu nại bên thứ ba vượt quá 16.591 đồng. tỷ đồng (chiếm 24,6%); các nguyên nhân khác gần 10.835 tỷ đồng (chiếm 16%).

Từ đó, Kiểm toán Quốc gia đề xuất rà soát chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, chậm trễ trong việc thực hiện kết luận, kiến ​​nghị kiểm toán, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nơi xảy ra sai sót.

Kiểm toán quốc gia cũng kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ủy ban, cơ quan trung ương, địa phương rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền một số lý do chưa thực hiện để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm toán. khuyến nghị.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế chung xử lý kết luận thanh tra trong trường hợp cơ quan, đơn vị phá sản, giải thể, cá nhân tử vong, mất năng lực hành vi dân sự thì nên tiến hành kiểm toán để thu hồi hoàn, giảm chi ngân sách. …

Đề xuất đúng nhưng khó thực hiện

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Quốc gia, phát biểu trước báo giới Có ý kiến ​​cho rằng, việc thực hiện chậm các khuyến nghị của kiểm toán về tăng thu, giảm chi ngân sách quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến kỷ luật tài khóa mà còn ảnh hưởng đến tình trạng nguồn thu ngân sách quốc gia không được huy động kịp thời, những khoản chi sai sót không thể thu hồi kịp thời để đáp ứng yêu cầu quốc gia. Nhu cầu lợi ích kinh tế. Chi tiêu ngân sách khi cần thiết và giảm bội chi.

Ngoài ra, việc lưu giữ kiến ​​nghị kiểm toán lâu dài còn dẫn đến nguy cơ không hoàn thành được công việc, ví dụ: mất tài liệu, vướng mắc trong việc giám sát việc thực hiện kiến ​​nghị của đơn vị chịu trách nhiệm, hoặc vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kiến ​​nghị. (sự phá sản của tổ chức). , giải thể, sáp nhập, chia tách…; cá nhân từ chức, thua lỗ, hợp đồng thanh lý…).

Phó Tổng Kiểm toán cũng chỉ ra, những kiến ​​nghị mà Kiểm toán quốc gia đưa ra là đúng quy định nhưng hiện chưa thực hiện được hoặc khó thực hiện do các nguyên nhân như nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ hưu cá nhân của đơn vị thực hiện. Chế độ, thua lỗ; doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, chấp hành hình phạt;…

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc xử lý các trường hợp trên. Vì vậy, về nguyên tắc, Kiểm toán Nhà nước vẫn sẽ giám sát, phối hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu giải pháp phù hợp.

Kiểm toán quốc gia giải thích
Họp báo tình hình thực hiện kiến ​​nghị kiểm toán tháng 9 năm 2023

Về vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán nêu rõ tại cuộc họp giao ban về thực hiện kiến ​​nghị kiểm toán tháng 9/2023, Kiểm toán Quốc gia đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBTV Quốc hội có quyết định; các trường hợp nêu trên được Cơ quan giám sát kiểm toán quốc gia phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán, thanh tra và hướng dẫn chung về xử lý.

Để giải quyết căn bản vấn đề này, Cơ quan Kiểm toán Quốc gia đang xem xét sửa đổi Luật Kiểm toán Quốc gia và sẽ nghiên cứu quy định cụ thể của pháp luật để xử lý những trường hợp như vậy.

Đồng thời, Kiểm toán Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định; thường xuyên phối hợp, đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện các khuyến nghị kiểm toán sớm nhất có thể, trong quá trình kiểm toán và sau khi báo cáo kiểm toán được công bố.

Theo kế hoạch, ngày 5/6, Quốc hội sẽ chất vấn một loạt vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán.

Các đại biểu sẽ chất vấn trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng doanh nghiệp, dự án đã được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra vi phạm; việc thực hiện các kết luận, kiến ​​nghị của Kiểm toán nhà nước; .

Người trả lời câu hỏi này là Tổng Kiểm toán Quốc gia Wu Wenjun. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia trả lời chất vấn và giải trình các vấn đề liên quan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *