Biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp có phải do Bộ Công an quyết định không?

Sáng 3/6, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của giai đoạn một.

Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo “Chính sách đầu tư Kế hoạch mục tiêu phát triển văn hóa quốc gia 2025-2035”, sau đó thảo luận về “Luật quản lý dự án”, “Luật sử dụng vũ khí”, Chất nổ và chất nổ. Công cụ hỗ trợ (Revision) tại hội trường.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe “Đề án Luật Công đoàn” rồi thảo luận tại hội trường dự án luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của “Luật Cảnh vệ”.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại Hội trường Diên Hồng (Ảnh: Hồng Phong).

Về dự án luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Luật Vệ binh, trước đó cơ quan soạn thảo đã có tờ trình Quốc hội về dự kiến ​​phương hướng nghe, giải thích ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội về vấn đề này. nội dung.

Trong đó có những đề xuất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thêm các cuộc họp, lễ hội; sự tiếp xúc giữa 4 lãnh đạo đảng, nhà nước trong nhóm “đặc biệt lớn” và cử tri được giám sát chặt chẽ. .

Một ý kiến ​​khác đề nghị thu hẹp phạm vi hội họp, lễ hội… chỉ cho lãnh đạo đảng, nhà nước quan trọng tham dự để thực hiện tốt hơn công tác an ninh.

Các ý kiến ​​khác đề nghị xem xét bổ sung quy định, trong đó có các cuộc họp, lễ hội, sự kiện quan trọng do chính quyền địa phương tổ chức mà có nhân viên bảo vệ tham dự sẽ được coi là được bảo vệ bởi nhân viên bảo vệ.

Bộ Công an khuyến nghị giữ nguyên các quy định liên quan của dự thảo để đảm bảo các khía cạnh như sức mạnh quân đội, bố trí phương tiện phù hợp với thực tiễn triển khai công tác của cảnh sát.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ, việc này nhằm triển khai tốt hơn công tác an ninh trọng điểm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả của công tác an ninh và phù hợp với điều kiện trật tự an ninh của nước ta.

Để bảo đảm an toàn cho các hội nghị, lễ hội và các hoạt động quan trọng được tổ chức tại địa phương, cần thực hiện các biện pháp an ninh tại Khoản 3 Điều 1 dự thảo bổ sung quy định sau: “Trong trường hợp khẩn cấp, bảo vệ an ninh quốc gia. an ninh, bảo đảm ngoại giao, Bộ Công an quyết định áp dụng các trường hợp quy định tại Điều 10 Luật An ninh đối với các đối tượng không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an.”

Một số đại biểu đề nghị xác định “trường hợp nào là khẩn cấp”, vì việc áp dụng trường hợp khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công dân.

Bộ Công an lý giải, trong công tác Công an luôn có nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Ngoài việc đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng an ninh còn tích cực phục vụ công tác đối ngoại và hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp có phải do Bộ Công an quyết định không?  - 2

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Luật An ninh nhằm tăng quyền cho Bộ Công an quyết định các biện pháp an ninh trong tình huống khẩn cấp (Ảnh: Mạnh Quân).

Để bảo đảm nghiêm minh, dự thảo hạn chế rõ ràng các tình huống khẩn cấp mà Bộ Công an có thể quyết định áp dụng các biện pháp công an khi “giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo vệ ngoại giao”.

Bộ Công an cho biết, kể từ ngày 1/7/2018, Bộ Công an đã triển khai công tác an ninh cảnh sát cho 56 đoàn, điều này cho thấy lực lượng an ninh đã phối hợp thực hiện công tác an ninh với nhiều đối tượng khác mà pháp luật không quy định. Đối với những người không thuộc diện giám sát, nhu cầu thực tế phải được giải quyết kịp thời.

Bộ Công an xác nhận “không có sự lạm dụng quyền lực trong quá trình thực hiện gần đây”, đồng thời cho biết thêm rằng bộ này không tạo ra tiền lương hoặc nguồn tài chính.

Trong thảo luận nhóm, ngoài việc tăng thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Công an, còn có ý kiến ​​đề nghị tăng thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định các biện pháp an ninh trong trường hợp khẩn cấp, nếu cần thiết. Người đại diện có thể được ủy quyền để linh hoạt trong việc áp dụng pháp luật.

Bộ Công an giải thích công tác an ninh của lực lượng an ninh thuộc Bộ Quốc phòng và các đối tượng an ninh được áp dụng trong trường hợp không có tình huống khẩn cấp phải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thực hiện biện pháp an ninh.

Bộ Quốc phòng cũng không khuyến nghị bổ sung quy định trên vào dự thảo luật.

Thông qua đại diện được ủy quyền để linh hoạt áp dụng pháp luật, Bộ Công an sẽ phối hợp với Hội đồng quốc phòng và an ninh nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các quy định vào dự thảo luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *