Chính phủ đề nghị Nghệ An thành lập tối đa 5 Phó Tỉnh trưởng

Sáng 31/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về thí điểm thêm cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Nghệ An.

Bố trí thêm 50% vốn đầu tư công phát triển tỉnh Tây Nghệ An

Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù này nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Nghệ An, phấn đấu đạt mục tiêu “toàn cầu hóa” do Bộ Chính trị đề ra. Ủy ban Trung ương CPC.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định tổng cộng 14 chính sách thuộc 4 nhóm lĩnh vực, bao gồm: quản lý tài chính và ngân sách quốc gia (4 chính sách); quản lý đầu tư (6 chính sách); nhân sự (2 chính sách).

Trong đó, 2 chính sách đã được Quốc hội thông qua để thực hiện ở địa phương, 8 chính sách cũng đã được triển khai ở các nơi khác nhưng được điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế của tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất 4 chính sách mới phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh Nghệ An. Cụ thể, cho phép tỉnh Nghệ An được loại trừ nguồn thu thuế từ các công trình thủy điện và nguồn thu nội địa từ hoạt động khai khoáng khi xác định số dư bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Tỉnh Nghệ An cũng đã bố trí bổ sung 50% vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực phía Tây tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức, Chính phủ đề xuất số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An không quá 5 (tăng thêm 1 Phó Chủ tịch so với quy định hiện hành).

Dự kiến ​​ngân sách tỉnh hàng năm được bổ sung khoảng 900 tỷ đồng

Chủ tịch Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Muang khẳng định trong báo cáo thẩm tra việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định thí điểm bổ sung cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Nghệ An là cần thiết, có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và phù hợp. thẩm quyền.

Nhưng ông cũng chỉ ra, chính sách cần thể hiện được đặc điểm phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An, mang tính đột phá hơn, tạo động lực mới để tỉnh Nghệ An phát triển xứng đáng với vị thế là trung tâm Bắc Trung Bộ. vùng đất.

Cơ quan kiểm tra thống nhất các chính sách tương tự đã được triển khai ở nơi khác hoặc các chính sách tương tự nhưng được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Mạnh cho rằng, trong thực hiện cơ chế, chính sách, “Tỉnh Nghệ An được phép xác định số dư từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương không bao gồm số thu thuế từ ngành nuôi trồng thủy sản, số thu từ khoáng sản trong nước”. hoạt động phát triển khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An”, dự kiến ​​ngân sách tỉnh sẽ được bổ sung khoảng 900 tỷ đồng mỗi năm.

Cơ quan thanh tra cho rằng, nếu số thu này không được sử dụng để xác định số dư bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thì ngân sách trung ương sẽ giảm tương ứng số thu ngân sách tỉnh Nghệ An giao.

Ý kiến ​​đa số của các cơ quan kiểm tra cho rằng khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An là địa bàn đặc biệt khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đặc biệt đây cũng là địa bàn quan trọng, nhạy cảm về chính trị và quốc tế. Vì vậy, chủ trương này nhằm bổ sung nguồn lực cho tỉnh Nghệ An cho đầu tư phát triển khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng ủng hộ chủ trương của tỉnh Nghệ An bố trí thêm 50% vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm. Điều này sẽ tạo ra sáng kiến ​​để cân bằng và lập kế hoạch phân bổ nguồn lực dự án giữa các địa điểm.

Về việc bổ sung một phó thống đốc tỉnh, Giám đốc Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết, việc này liên quan đến chủ trương tinh giản nhân sự, tinh giản các cấp phó theo quyết định của các bộ ngành trung ương và chính phủ. . đối xử.

“Chủ trương này đã được Bộ Chính trị Trung ương báo cáo và thông qua. Với cơ sở chính trị này, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã đồng ý với dự thảo nghị quyết”, ông Mạnh cho biết.

Nghị quyết này được thông qua tại một kỳ họp theo thủ tục rút gọn và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy xem xét, thông qua.

Nghệ An có thêm một phó tỉnh trưởng là hợp lý

Nghệ An có thêm một phó tỉnh trưởng là hợp lý

Để thích ứng với nhu cầu công việc thực tế của tỉnh với diện tích đất rộng, dân số đông, địa hình phức tạp, nhiều đại biểu Quốc hội đã đồng tình với đề xuất bổ sung Phó Chủ tịch UBND Ontario.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *