Bộ Chính trị cũng có nghĩa là Ontario sẽ có tới 5 phó chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 31/5, Quốc hội Việt Nam đã nghe dự thảo Nghị quyết do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề xuất về việc thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tăng cường phát triển tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Fan Sheng

Khi giới thiệu đề xuất, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo nghị quyết bao gồm 14 chính sách cụ thể áp dụng cho tỉnh Nghệ An. Trong số các chính sách tương tự được thực hiện ở một số nơi, dự thảo đề xuất các tỉnh, thành phố có thể sử dụng ngân sách để hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của huyện Nandan và toàn huyện. Khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và vận hành hạ tầng khu công nghiệp; các dự án đầu tư xây dựng cảng và khu cảng có tổng vốn đầu tư hơn 2,3 nghìn tỷ đồng được phân loại là Cảng biển loại I.

Ủy ban nhân dân thành phố Vinh được thành lập, có 3 Ủy ban, gồm: Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban Văn hóa – Xã hội, số lượng Phó Chủ tịch không quá 2, số lượng đại biểu chuyên trách không quá 8 người; . Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh không quá 4.

Về nhóm chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An, dự thảo đề xuất cho phép tỉnh Nghệ An xác định cân đối bổ sung ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, không bao gồm thuế sản xuất thủy điện và thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản ở phía Tây Nghệ An. Tỉnh An. một.

Đồng thời, tỉnh Nghệ An đã bố trí bổ sung 50% vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của tỉnh. Khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất số lượng Phó Giám đốc UBND tỉnh Nghệ An không quá 5 người.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, cho biết khi trình báo cáo thẩm tra về cơ bản đồng tình với các chính sách cụ thể mà tỉnh đề ra.

Bộ Chính trị đồng nghĩa Ontario có tới 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội báo cáo kết quả thanh tra. Ảnh: Fan Sheng

Đặc biệt, chủ trương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng ngân sách hỗ trợ tỉnh Nghệ An… sẽ giúp tăng cường nguồn lực của vùng để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho Nam Đàn. huyện Nghệ An và khu vực miền Tây.

Những khu vực này có tài nguyên văn hóa và tiềm năng du lịch nhưng có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với vùng đồng bằng và thành thị. Vì vậy, việc thiết lập cơ chế bổ sung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực này là cần thiết và phù hợp.

Về đề xuất cơ cấu tổ chức của TP Vinh, ông Lê Quang Mạnh cho biết, nội dung này đã được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua tại văn bản số 10036-CV/VPTW ngày 27/5/2024. Thành phố Vinh đang mở rộng địa giới đơn vị hành chính và dự kiến ​​sáp nhập 4 xã tại thị trấn Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Sau khi mở rộng, khối lượng công việc sẽ tăng lên và cơ cấu quản lý cần được củng cố.

Đồng thời, để đạt được mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những thành phố sông lớn của cả nước, cần bổ sung những chính sách cụ thể vào cơ cấu tổ chức.

dựa theo Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, Kiện toàn cơ cấu tổ chức của một số cơ quan ở tỉnh Nghệ An sẽ không làm tăng biên chế hành chính, khi việc sáp nhập thị trấn Ku Luo vào thành phố Vinh đã tinh giản rất nhiều về cơ cấu tổ chức, biên chế.

Đề xuất hạn chế số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xuống còn 5 người có liên quan đến quyết định của Bộ Chính trị về tinh giản nhân sự, giảm cấp phó. Chủ trương này đã được Tổng Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương CPC báo cáo tại Văn bản số 10036-CV/VPTW ngày 27/5/2024 và được Bộ Chính trị Trung ương Đảng phê chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *