Lin Tong báo cáo kết quả kiểm tra khí xảy ra trong quá trình khoan ở khu vực Dade


(PLO) – Đánh giá sơ bộ cho thấy, đây là vùng trũng, có đồi núi thấp ở ba hướng và gần suối nên có khả năng trầm tích phù sa hữu cơ cổ lắng đọng ở các lớp địa chất sâu đã hình thành nên khối khí mê-tan.

Ngày 3/6, Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ Tỉnh Lâm Đồng (KH&T) báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường khí thiên nhiên xuất hiện tại một giếng nước ở xã An Nhân, Quận Đại Đức.

Khí tự nhiên xuất hiện khi đang khoan giếng ở quận Dade. Ảnh: VT

Sau sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Giám sát Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), Khoa Hóa – Môi trường – Đại học Đà Lạt, UBND huyện Đa Đức, Trung tâm Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Sau khi điều tra tại hiện trường và phân tích mẫu, cơ quan này xác định thành phần khí bay lên. trong giếng chủ yếu là khí metan (CH4), chiếm 91,33% thể tích.

Cũng theo dõi Sở Khoa học và Công nghệCác giếng được khoan xả khí nằm ở khu vực lõm của núi đồi thấp theo ba hướng và gần suối nên có thể trầm tích hữu cơ phù sa cổ lắng đọng ở các lớp địa chất sâu, tạo ra bong bóng metan và một số loại khí khác. Khí đi kèm.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, khí này là khí metan (CH4). Ảnh: VT

Trong quá trình khoan, cấu trúc địa chất của lỗ khoan bị phá hủy tạo điều kiện cho khí thoát ra ngoài dẫn đến hiện tượng trên. Khí đốt rất có thể là khí mêtan. Bong bóng xuất hiện tự nhiên, cục bộ và có kích thước nhỏ.

Hiện nay, giếng đã được chính phủ khoan Địa phương Sau khi san lấp sơ bộ và thiết lập các đường cảnh báo nguy hiểm, lượng khí thoát ra không nhiều nhưng kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ khí CH4 cao.

Vì vậy, việc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khỏe mạnh Vì lợi ích lâu dài của người dân, Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo việc lấp hố khoan đúng quy định.

phía trước Tổ chức Giải phóng Palestine Theo báo cáo, khi một gia đình đang đào giếng ở xã Anren, huyện Dade thì xuất hiện khí gas có mùi gas. Sau khi đốt, lửa bốc lên và lửa chuyển sang màu vàng xanh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *