Hòa thượng Thích Minh ‘tự nguyện dừng bước đi khất thực’ hôm thứ Ba – BBC Vietnam News

Nguồn hình ảnh, Nguyễn Tấn

Ảnh chụp, Hành trình tâm linh của Hòa thượng Thích Minh Tú đã tạo nên một hiện tượng nổi bật ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Trang web chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam cho biết hòa thượng Thích Minh Tuệ đã “tự nguyện dừng việc đi khất thực”.

Thông báo ngày 3 tháng 6 từ Ủy ban Tôn giáo Chính phủ nêu rõ:

“Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) sinh năm 1981, tại xã Kỳ Vân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đăng ký hộ khẩu tại thôn 6, xã Ia Tơ, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hiện ông không có địa chỉ cư trú cố định và chưa có thẻ căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tổ không phải là một tu sĩ Phật giáo; bản thân ông Lê Anh Tô cũng không coi mình là một tu sĩ Phật giáo. một công dân nghiên cứu giáo lý của Đức Phật.”

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan tương đương với Tổng cục Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, tổ chức thực hiện chính sách và công tác tôn giáo. Pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *