“TP.HCM lớn như vậy mà chỉ có 5 phó chủ tịch, tỉnh Nghệ An cũng có 5, hơi quá”.

Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận tổ dự thảo nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù vào thí điểm phát triển tỉnh Nghệ An.

Chính phủ đề xuất trong dự thảo UBND tỉnh Nghệ An bổ sung thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnhsố lượng phó chủ tịch nước không quá 5, tương tự như TP Hà Nội hiện nay.

Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng đoàn đặc biệt của Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết, UBND tỉnh Nghệ An hiện có 4 phó chủ tịch, và theo dự thảo, Chính phủ đề xuất không quá 5 phó chủ tịch. . Phó Chủ tịch, nghĩa là bổ sung thêm 1 chức vụ Phó Chủ tịch.

Tuy nhiên, bà Hà dẫn chứng Điều 8, khoản 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định rõ: UBND có một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và một Ủy viên. ở mỗi cấp do luật này quy định. chính phủ.

“Vì vậy, số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp là do Chính phủ quy định. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các ngài xem xét thêm xem có nên đưa vào nghị quyết của Quốc hội hay không”, bà Hà nói.

Nguyễn Thị Lộc Thủy (Đoàn Bến Tre), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết, dù trong báo cáo trình, kiểm tra cho biết đã có sự đồng ý trước nhưng bà vẫn thừa nhận đây là vấn đề cần phải giải quyết. được giải quyết. được xem xét.

Bà cho rằng số lượng Phó giám đốc UBND tỉnh cần tính theo dân số, diện tích và độ phức tạp của địa phương. Bà cho rằng, Hà Nội có đặc điểm của một thủ đô, dân số đông, diện tích rộng, có tối đa 5 phó chủ tịch nước.

“TP.HCM ‘lớn’ thế mà chỉ có 5 phó chủ tịch. Bây giờ, nếu TP Nghệ An có tới 5 phó chủ tịch thì tôi nghĩ là hơi quá. Thực ra nếu có thêm 1 phó chủ tịch thì cũng không sao. Thắng “Không có tác động gì”, bà Thủy nói “Có vấn đề gì lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội hay bảo đảm cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An?”

Nguyễn Thị Lộc Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Theo dự thảo nghị quyết trình, Chính phủ đề xuất 14 chính sách cụ thể áp dụng cho tỉnh Nghệ An: 2 chính sách hoàn toàn tương tự và 8 chính sách tương tự đã triển khai ở một số nơi và 4 chính sách là những đề xuất mới, phù hợp với thực tế của tỉnh Nghệ An. tình huống.

Trong số các chính sách tương tự được thực hiện ở một số nơi, dự thảo đề xuất các tỉnh, thành phố có thể sử dụng ngân sách tài chính của mình để hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện phát triển kinh tế, xã hội và công tác quốc phòng, an ninh. Nandan và khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và vận hành hạ tầng khu công nghiệp; các dự án đầu tư xây dựng cảng và khu cảng có tổng vốn đầu tư hơn 2,3 nghìn tỷ đồng được phân loại là Cảng biển loại I.

Hội đồng nhân dân thành phố Vinh được thành lập, có 3 Ủy ban: Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế – Ngân sách và Ủy ban Văn hóa – Xã hội; có không quá 2 Phó Chủ tịch và không quá 8 đại biểu chuyên trách. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh không quá 4.

Về nhóm chính sách đặc thù của tỉnh Nghệ An, dự thảo đề xuất cho phép tỉnh Nghệ An xác định mức tăng cân đối giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, không bao gồm số thu thuế của các cơ quan địa phương, số thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản. Ở phía Tây tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, tỉnh Nghệ An đã bố trí bổ sung 50% vốn đầu tư công đặc biệt từ ngân sách trung ương cho địa phương sử dụng để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội khu vực phía Tây. Ngee Ann.

Đề xuất số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An không quá 5 và tăng số lượng Phó Chủ tịch lên 1 trên cơ sở hiện nay là chủ trương cụ thể của tỉnh Nghệ An.

Về vấn đề này, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, cơ quan giám sát, cho rằng đây là một phần trong chủ trương tinh giản biên chế, tinh giảm cấp phó theo nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Theo đó, chủ trương này đã được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với cơ sở chính trị này, UB Tài chính – Ngân sách đã đồng ý với dự thảo nghị quyết.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *