Được thăng quân hàm đại tá, đồng thời giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *