Lịch cúp điện Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay ngày 04/06/2024

Lịch cúp điện Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay ngày 04/06/2024

Tin tức Hội đồng dạy nghề Cập nhật mới nhất tình hình mất điện và tình hình mất điện khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 04/6/2024 trên Cổng thông tin điện tử miền Nam.

Lịch cúp điện thị trấn Phú Mỹ

bầu trời khu vực đơn vị thông tin

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

08:00 – 16:30

Khu dân cư Ngọc Hà, huyện Phú Mỹ bị mất điện một phần.

Một số khu dân cư ở quận Songyong, quận Xinfu bị mất điện.

Điện lực thị trấn Fumei Thực hiện công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo trì khẩn cấp trung và hạ thế

Lịch cúp điện huyện Chu Đức

bầu trời khu vực đơn vị thông tin

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

08:00 – 09:30

Làng Xinping, xã Pingjia bị mất điện một phần. Điện lực Chu Đức Thực hiện công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo trì khẩn cấp trung và hạ thế

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

08:00-16:00

Toàn bộ khu vực xã Xa Bằng Liên Hiệp Nghĩa Địa bị mất điện. Điện lực Chu Đức Thực hiện công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo trì khẩn cấp trung và hạ thế

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

08:00 – 16:30

Mất điện cục bộ Tân Phú Bàu Chính Tổ 32. Điện lực Chu Đức Thực hiện công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo trì khẩn cấp trung và hạ thế

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

10 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng

Làng Renhe, xã Pingzhong bị mất điện một phần. Điện lực Chu Đức Thực hiện công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo trì khẩn cấp trung và hạ thế

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

14:00-16:00

Thôn 1 xã Suối Rao bị mất điện một phần. Điện lực Chu Đức Thực hiện công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo trì khẩn cấp trung và hạ thế

Lịch cúp điện huyện Xuyên Mộc

bầu trời khu vực đơn vị thông tin

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

08:00-16:00

Hai thôn Nhân Nghĩa và Nhân Trí thuộc xã Xuyên Mộc bị mất điện một phần.

Một phần thôn Bà Rịa, thuộc xã Phước Tân.

Thôn Thanh Sơn 3, xã Phước Tân bị mất điện một phần.

Điện lực Xu Yanmu Thực hiện công tác sửa chữa, kiểm tra, bảo trì khẩn cấp trung và hạ thế

Lịch cúp điện huyện Đất Đỏ


bầu trời khu vực đơn vị thông tin

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

07:30 – 11:30

Khu phố Lộc An, xã Hải An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ bị mất điện.

Điện lực Dado Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

07:30 – 16:30

Mất điện tại Hải Trung, Hải An, Hải Lạc, Hải Phúc, Phước Điền, Phước An, Hải Tân, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Điện lực Dado Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện Đối với các khu vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện tại một số địa điểm khác chưa có thông tin mất điện. Tin tức Hội đồng dạy nghề Thông tin lịch cúp điện sẽ tiếp tục được cập nhật chính xác và nhanh chóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *