Đề thi môn Toán lớp 10 vòng 1 môn Khoa học tự nhiên và đề xuất đáp án

Vòng 1 Đề thi tuyển sinh THPT môn Khoa học tự nhiên lớp 10 năm 2024:

Sau đây là các giải pháp gợi ý do các thầy cô Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Đức, Trần Xu Thắng, Lê Tuấn Anh (CLB Toán Giáo dục Helix) đề xuất:

W-Toanbai1.jpg
W-Toanbai2.jpg
W-toanbai3.jpg
W-toanbai4.jpg
W-toanbai5.jpg

Ngày mai 3/6, thí sinh sẽ thi môn chuyên môn. Nếu đăng ký bất kỳ khóa học nào (Toán học, Máy tính, Vật lý, Hóa học, Sinh học), thí sinh sẽ thi môn chuyên môn đó, ngoại trừ các khóa học Máy tính sẽ thi Toán.

Hình thức thi là các câu hỏi trắc nghiệm, kết hợp giữa luận văn, luận toán (vòng 1) và các môn chuyên môn. Thời gian thi môn Văn, Toán (vòng 1) là 120 phút, thời gian thi môn Chuyên là 150 phút.

Điểm xét tuyển là tổng của điểm môn toán tổng quát và điểm môn chuyên môn nhân hai lần, không cộng điểm ưu tiên. Điểm môn Văn chỉ là điều kiện và không dùng để tính điểm xét tuyển vào các lớp chuyên nghiệp. Thí sinh chỉ cần đạt 4 điểm trở lên.

Năm nay, có gần 2.800 thí sinh đăng ký thi vào trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, tổng số thí sinh khoảng 3.070. Xác suất vào các lớp chuyên nghiệp của trường như sau: 1/7 đối với chuyên ngành Toán, 1/6,3 đối với chuyên ngành Tin học, 1/5,8 đối với chuyên ngành Vật lý, 1/6,6 đối với chuyên ngành Hóa học và 1/3,5 đối với chuyên ngành Sinh học.

Kết quả thi sẽ được gửi bằng tin nhắn đến số điện thoại trên mẫu đơn đăng ký và website tuyển sinh của thí sinh trước ngày 25/6.

Lịch thi vào lớp 10 trường kỹ thuật Hà Nội như sau:

câu chuyện.jpg


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *