Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được thăng cấp đại tá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *