Sun. Apr 21st, 2024


– Vừa qua, tại Trường Đại học (ĐH) Sư phạm-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Hội nghị triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) do Quỹ Phát triển KHCN Việt Nam (Nafosted) tài trợ.

Theo Quỹ Nafosted, Hội đồng Quản lý đã phê duyệt Danh mục đề tài Nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2024. Trên cơ sở kết quả xét chọn của các Hội đồng khoa học, dự kiến sẽ thẩm định thuyết minh và dự toán kinh phí đề tài trình phê duyệt trong tháng 3/2024.

Đánh giá cao các nhà khoa học của ĐHĐN nói chung, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN nói riêng, trong đó có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo và sự hưởng ứng, tích cực tham gia đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức, đại diện Quỹ Nafosted mong muốn tiếp tục được các trường, đơn vị phối hợp chia sẻ thông tin, khuyến khích các nhà khoa học, giảng viên đăng ký xét chọn, thực hiện các đề tài Nafosted.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Quỹ Nafosted giới thiệu, chia sẻ các thông tin hữu ích về yêu cầu, tiêu chí, cách thức đề xuất xét chọn các đề tài được Quỹ tài trợ; các bước triển khai nghiên cứu, ký hợp đồng và quản lý tài chính đối với các đề tài được Quỹ Nafosted tài trợ năm nay.

Các ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất những vấn đề quan tâm, phát sinh trong thực tiễn cùng với chia sẻ kinh nghiệm tham gia nghiên cứu của các đại biểu dự họp đã được các thành viên Quỹ Nafosted ghi nhận, trao đổi và giải đáp thấu đáo, kịp thời.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *