Mon. Apr 15th, 2024Đức Diệu – Tống Hà – 29/03/2024 – 18:30

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 9, HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua 8 nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội; Thành lập Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông; Đắk Nông tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử nông sản Đắk Nông.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *