Các đại biểu lo ngại địa phương không đủ kinh phí cho các dự án phát triển văn hóa

Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại, theo quy hoạch phát triển văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, ngân sách tỉnh sẽ phải chi hơn 30 nghìn tỷ đồng, địa phương sẽ bị quá tải.

Sáng 3/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư Kế hoạch mục tiêu phát triển văn hóa quốc gia giai đoạn 2025 – 2035. Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Quy hoạch giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 77 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 30,25 nghìn tỷ đồng (chiếm 24,6%), huy động xã hội là 15 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng nguồn kinh phí này “phù hợp, đảm bảo khả năng đáp ứng nguồn ngân sách quốc gia”. Tuy nhiên, ông Ruan Darong, đại diện cơ quan xác minh, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa – Giáo dục, cho rằng, nhiều ý kiến ​​trong ủy ban cho rằng tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương chiếm 24,6% hiện khó thực hiện, nhất là đối với những nơi có điều kiện. . Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Ủy ban yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ xác định tỷ lệ vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương và cơ sở xác định cơ cấu vốn hỗ trợ của ngân sách địa phương. “Cần đánh giá kỹ hơn khả năng huy động vốn ngân sách địa phương, tính toán, đề xuất mức phân bổ ngân sách địa phương phù hợp hơn với tình hình thực tế”, ông Vinh nói.

Chương trình Nghệ thuật Sân khấu tại Lễ hội Du lịch Bãi biển Three Hills năm 2024. hình chụp: Lý Hoàng

Một số thành viên ủy ban cũng lo ngại rằng tổng vốn dự kiến ​​là khá lớn và cao hơn kế hoạch mục tiêu quốc gia hiện nay. Do đó, Ủy ban kiến ​​nghị Chính phủ quy định rõ cơ sở xác định tổng vốn của Đề án.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, do chưa đến thời điểm ước tính nguồn lực kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 nên Ủy ban Văn hóa – Giáo dục cho rằng “chưa có cơ sở để đánh giá nguồn vốn của kế hoạch và khả năng cân đối vốn.”

Ủy ban kiến ​​nghị Chính phủ đánh giá kỹ cơ sở đề xuất tổng vốn đầu tư trên cơ sở phân bổ vốn hàng năm và tính toán kỹ khả năng thực hiện và chi trả cho kế hoạch để đảm bảo phù hợp với thực tế.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Kế hoạch có 7 mục tiêu tổng thể, bao gồm: thiết lập và nâng cao chuẩn mực đạo đức, hệ giá trị con người và gia đình Việt Nam; nâng cao đời sống tinh thần; bảo vệ và phát huy giá trị di sản; chất lượng và hiệu quả, tập trung nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển văn hóa; tạo dựng đội ngũ nghệ sĩ, chuyên gia hàng đầu chuyên nghiệp, chất lượng cao; nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế thông qua tăng cường sức mạnh mềm và hội nhập văn hóa quốc tế.

Ủy ban Văn hóa – Giáo dục đánh giá hệ thống chỉ tiêu của quy hoạch chưa nhận được lời giải thích cụ thể dựa trên cơ sở khoa học. Có nhiều chỉ số hỗn hợp, nhiều nội dung nên khó thống kê, thực hiện và đánh giá kết quả. Một số chỉ tiêu còn ở mức cao so với tình hình thực tế và chưa phù hợp với các yếu tố đặc thù của từng vùng, địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung thiết kế chưa hợp lý, trách nhiệm quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện chưa rõ ràng. Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá chuyên sâu, nghiên cứu, điều chỉnh, sắp xếp các nội dung cụ thể để bảo đảm tính khả thi.


núi và sông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *