Wed. Feb 21st, 2024


Giải ngân vượt chỉ tiêu

Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, trong năm 2023, đơn vị đã giải ngân cho các chủ rừng, UBND các xã hơn 112 tỷ đồng (từ số tiền DVMTR năm 2022), đạt 133% kế hoạch; giải ngân cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư ở thôn, bon hơn 2,8 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch.

rung-thay-the.jpg
Diện tích rừng thay thế khu vực lòng hồ Thủy điện Đắk R’tíh hiện đang phát triển ổn định

Tổng số diện tích rừng được chi tiền DVMTR hơn 115.000ha, gồm: rừng phòng hộ, đặc dụng hơn 67.500ha; diện tích rừng do các công ty lâm nghiệp quản lý hơn 33.500ha; diện tích do các tổ chức khác quản lý hơn 9.800ha và còn lại hơn 4.000ha rừng của hộ gia đình, cộng đồng dân cư, UBND các xã quản lý.

Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông, để công tác chi trả tiền DVMTR kịp thời, đúng đối tượng và diện tích, trong năm vừa qua, đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp như: Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, kiểm lâm các địa phương, UBND các xã và chủ rừng xây dựng bản đồ chi trả DVMTR. Trong năm 2023, đơn vị đã xây dựng được 45 bản đồ chi trả DVMTR, 30 bản đồ chi trả DVMTR cho các xã… Đơn vị cũng đã tổ chức kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tiền DVMTR ở 21/24 đơn vị chủ rừng là cấp xã, cộng đồng dân cư, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia kiểm tra, giám sát công tác chi trả tiền DVMTR được 17 đơn vị có thực hiện khoán bảo vệ rừng.

“Việc triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2024, đơn vị đặt mục tiêu dự kiến thu tiền DVMTR 108 tỷ đồng và dự kiến chi 92 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động xây dựng bản đồ chi trả DVMTR và xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR cho các đối tượng cung ứng DVMTR năm 2023”, ông Xuân cho biết.

Thu ủy thác tiền DVMTR đạt hơn 117 % kế hoạch

Trong năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thu hơn 120 tỷ đồng, đạt 117,15% kế hoạch. Trong đó, thu qua quỹ Trung ương hơn 78,6 tỷ đồng và thu qua đơn vị hơn 41,4 tỷ đồng đồng.

Trong năm 2023, đơn vị cũng đã chi các hoạt động liên quan đến thanh quyết toán, chi tạm ứng tiền DVMTR hơn 119,4 tỷ đồng, đạt 116,47% kế hoạch.

Tích cực tham gia trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường

Ngoài việc chi trả tiền DVMTR, trong năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Kết quả tổng số lượng cây giống đã mua 22.501 cây, và đã được cấp phát về cho các đơn vị để thực hiện trồng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Báo Đắk Nông và các đơn vị tham gia trồng cây “Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông 1/1/2004-1/1/2024” tại Đồn Biên phòng Đắk Dang, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức; phối hợp UBND xã Đắk R’moan, TP. Gia Nghĩa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Đơn vị còn tham gia tổ chức hoạt động trồng cây khắc phục rừng trồng thay thế bị cháy tại các dự án trồng rừng thay thế do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số 1.000 cây. Trong thời gian qua, đơn vị cũng đã giải ngân cho các tổ chức trồng rừng thay thế được hơn 2.262 ha rừng.

3.jpg
Đoàn viên thanh niên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng các đơn vị tham gia trồng cây tại Đồn Biên phòng Đắk Dang (Tuy Đức)

Bên cạnh công tác trồng, chăm sóc rừng, trong năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương và Trung ương thực hiện các nội dung tuyên truyền về chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế. Đơn vị cũng tích cực thực hiện đăng tải các tin, bài trên trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh…

Với những nỗ lực của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, vừa chi trả DVMTR, đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và trồng rừng… đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *