Sun. Apr 21st, 2024


(PLO)- Những quy định bảo vệ người lao động hiện nay đã phù hợp và đầy đủ hay chưa? LS Lê Văn Hoan – Đoàn Luật sư TP.HCM – trao đổi về những quy định bảo vệ người lao động nhân vụ 5 công nhân tử vong do bệnh nghề nghiệp ở Nghệ An.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *