Mon. Apr 15th, 2024


(PLO)- Một công ty ở Tây Ninh xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường bị phạt 1,345 tỷ đồng

Ngày 30-3, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh có trụ sở đóng ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 1,345 tỷ đồng.

Vi phạm môi trường, 1 công ty bị phạt tiền tỷ
Công ty Hữu Đức ở Tây Ninh bị phạt tiền tỷ vì xả thải ra môi trường.

Công ty này bị phạt vì 2 hành vi gồm: vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải cụ thể tại thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của công ty đang hoạt động riêng bể keo tụ, bể tạo bông, bể khử trùng không hoạt động và xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần.

Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh buộc ông Phan Hữu Đức là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty phải nộp 1,345 tỷ đồng và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh buộc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *