Mon. Apr 15th, 2024


(ĐN) – UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá dân vận chính quyền năm 2023 của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp trên địa bàn Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, giám sát công tác dân vận chính quyền năm 2023 tại Sở Tài nguyên và môi trường.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, giám sát công tác dân vận chính quyền năm 2023 tại Sở Tài nguyên và môi trường. Ảnh: Phương Hằng

Theo đó, căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 12-9-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả cụ thể trong năm 2023 như sau:

Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, có 11 đơn vị được đánh giá xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và truyền thông; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Công Thương; Sở Lao động, thương binh và xã hội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

10 đơn vị được xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Sở Tài nguyên và môi trường; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Khoa học và công nghệ; Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm 2 đơn vị là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao; mức hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm: Trường đại học Đồng Nai; Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai; Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai; Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh; Nhà Xuất bản Đồng Nai; Khu Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai; Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.

Đối với cấp huyện có 2 đơn vị là UBND thành phố Long Khánh và UBND huyện Thống Nhất được đánh giá mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9/11 đơn vị còn lại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương HằngBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *