Sun. Apr 21st, 2024


Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh là trường đại học trực thuộc hệ thống các trường đại học công lập tại Việt Nam. Với hơn 45 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị thế của một trường đại học kỹ thuật, công nghệ và quản lí mạnh của khu vực phía nam nói riêng và cả nước nói chung.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và sứ mệnh là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Khoa học Trái đất, Tài nguyên, Môi trường, Biến đối khí hậu và các lĩnh vực ngành nghề khác cho xã hội.

Phương thức xét tuyển

Năm 2024, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (mã trường DTM) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 thỏa tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh công bố và có đăng ký xét tuyển theo quy định. Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn theo tổ hợp xét tuyển.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (05 học kỳ gồm lớp 10, lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12).

– Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến 2024, có hạnh kiểm khá trở lên.

+ Tổng điểm trung bình 03 môn trong 05 học kỳ thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 18.00 điểm.

– Đăng ký xét tuyển:

+ Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ https://ts.hcmunre.edu.vn.

+ Bước 2: In bảng đăng ký ở bước 1, hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

+ Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

– Đăng ký xét tuyển: Thông qua Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh khi đăng ký thi Đánh giá năng lực hoặc đăng ký tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh.

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành đào tạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí MinhBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *