Wed. Feb 21st, 2024


Năm 2023, công tác y tế của Bệnh viện dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covd-19, cơ chế đấu thầu chậm, thiếu thuốc, ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động thăm khám điều trị chăm sóc người bệnh. Tuy nhiên với sự chung lòng, đoàn kết của toàn thể nhân viên Bệnh viện, đơn vị đã từng lúc vượt qua những khó khăn đó, không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; các hoạt động chuyên môn được đầu tư đúng mức, cán bộ y tế được học tập, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, triển khai nhiều kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng thăm, khám điều trị cho người bệnh… uy tín của bệnh viện từ đó cũng ngày càng tăng.

Trong năm Bệnh viện tiếp nhận điều trị cho hơn 15.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và hơn 5.000 lượt bệnh nhân nằm điều trị nội trú. Bệnh viện tiếp tục là địa chỉ tin cậy của người bệnh trên toàn tỉnh. Tỷ lệ khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú và nội trú đều đạt trên 99%. Đời sống công nhân viên chức được quan tâm: lương, phụ cấp, các chế độ được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ. Tỷ lệ khảo sát hài lòng nhân viên y tế đạt mức đồng thuận cao trên 97%.

Năm 2024, Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, các dịch vụ kỹ thuật, đảm bảo nguồn thuốc cung ứng cho hoạt động thăm khám, mang đến hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Dịp này UBND tỉnh, Sở Y tế đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *