Fri. Apr 19th, 2024


Các trường tiểu học và trung học cơ sở cần chủ yếu dựa vào công nghệ thông tin, công nghệ vạn năng và các khóa học liên quan khác, tiếp tục cải thiện các tài nguyên giáo dục và dạy học.

Học sinh Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Học sinh Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường tiểu học và trung học cơ sở được chọn làm cơ sở giáo dục Trí tuệ Nhân tạo (AI) với mục tiêu thúc đẩy tốt hơn sự phát triển giáo dục AI.

Theo thông báo, nhằm hỗ trợ thực hiện giáo dục AI, các trường tiểu học và trung học cơ sở cần chủ yếu dựa vào công nghệ thông tin, công nghệ vạn năng và các khóa học liên quan khác, tiếp tục cải thiện các tài nguyên giáo dục, dạy học và tiến hành hướng dẫn và đào tạo giáo viên.

Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh sẽ tăng cường hướng dẫn đối với các cơ sở được lựa chọn, khuyến khích các cơ sở này đóng vai trò đi đầu và làm hình mẫu trong việc phát triển chương trình giảng dạy AI ở nhà trường, kết hợp các môn học, cải cách phương pháp giảng dạy, cùng nhau thiết kế và chia sẻ tài nguyên giáo dục số, phát triển các kỹ năng số của giáo viên và khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh, cùng với những trách nhiệm khác./.

Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli. (Nguồn: The Star)

Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli cho biết, Chương trình Trí tuệ Nhân tạo là một sáng kiến khác của chính phủ nhằm thu hẹp khoảng cách về trình độ kỹ thuật số của người Malaysia.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *