Mon. Mar 4th, 2024


Trong 9 tháng đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của các cấp bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, các lực lượng chức năng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm theo chuyên đề; đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *