Wed. Feb 21st, 2024


Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 700 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 348, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

11.jpg
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

Theo Quyết định xử phạt số 46 ngày 29/1/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, xử phạt đối với Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai tổng số tiền 700 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm:

Hành vi thứ nhất: Đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra nhưng thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, với 2 nội dung yêu cầu tại Thông báo số 4055/TB-ĐCKS ngày 28/12/2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, công ty chưa tổng hợp, báo cáo cụ thể về khối lượng đất, đá thải để san lấp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; chưa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự biến động của trữ lượng quặng apatit loại I để hướng dẫn tính toán, nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nếu có) theo quy định. Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 80 triệu đồng.

Hành vi thứ hai: Đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ. Cụ thể: Công ty đổ đất, đá thải lên khu vực phía sau thao trường bắn súng mở rộng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và khu vực giáp kho lưu quặng III với diện tích khoảng 8 ha, trong đó đổ thải bao trùm cả đường dân sinh (việc đổ thải lên đường dân sinh đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ghi nhận tại Thông báo số 4055/TB-ĐCKS ngày 28/12/2022).

Theo thiết kế mỏ được công ty phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2020 thì vị trí đổ thải là bãi thải 2 (phía Đông ngoài khai trường).

Theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 16 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, hình thức xử phạt chính là phạt tiền 120 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

âp tit nung.jpg
Khai trường khai thác quặng apatit tại xã Tả Phời và xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

Hành vi thứ ba: Năm 2021 khai thác vượt công suất được phép khai thác hằng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50%. Cụ thể: Năm 2021, công ty đã khai thác được 713.940,12 tấn quặng, vượt 213.940,12 tấn quặng, tương đương vượt 42,78% so với công suất được phép khai thác là 500.000 tấn quặng/năm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 939/GP- BTNMT ngày 16/4/2019 do Bộ TNMT cấp.

Theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, công ty bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Phạt tiền 500 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty khai thác vượt công suất nhưng không gây ô nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *