Sun. Apr 21st, 2024


15:00, 03/04/2024

BHG – “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, một khẩu hiệu quen thuộc, gắn bó với các phong trào của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong giai đoạn cách mạng 4.0, vai trò của ĐVTN ngày càng quan trọng, họ là lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay, tổng số thanh niên toàn tỉnh Hà Giang có khoảng 220.000 người, chiếm trên 24,7% dân số của tỉnh và chiếm tỷ lệ trên 50% cơ cấu lao động xã hội. Tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh là 44.789 đoàn viên. Những năm qua, lực lượng thanh niên Hà Giang luôn khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh. Với vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của tổ chức Đoàn các cấp, ĐVTN ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số ở hầu khắp các lĩnh vực đời sống.

Mặc dù ở một địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, các cấp Đoàn trong tỉnh luôn tích cực hưởng ứng một cách hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số. ĐVTN các cấp rất năng động thực hiện vai trò tiên phong ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số vào nhiều lĩnh vực. Trong hoạt động công tác Đoàn, đồng chí Hoàng Văn Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, một trong những điểm nổi bật của Đoàn thời gian qua đó là các tổ chức Đoàn đã ứng dụng chuyển đổi số để đổi mới sinh hoạt và công tác Đoàn, như việc đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN; nhiều tổ chức Đoàn đã tổ chức các buổi sinh hoạt không dùng văn bản giấy, các tài liệu, nội dung, kinh nghiệm công tác Đoàn được chia sẻ qua nền tảng điện tử, zalo một cách hiệu quả…

Đoàn viên thanh niên Hà Giang quét mã QR tìm việc làm trong và ngoài nước.
Đoàn viên thanh niên Hà Giang quét mã QR tìm việc làm trong và ngoài nước.

Phát huy vai trò của các cấp Đoàn, thời gian qua ĐVTN trong tỉnh là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CĐS, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN và nhân dân về sự quan trọng, cấp thiết của việc nâng cao năng lực số; ở các địa phương, đơn vị đều dễ dàng nhận thấy ĐVTN rất tích cực tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến; tặng chữ ký số của VNPT; ĐVTN tích cực tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh cấp độ 1, 2. Năm 2023, thực hiện Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính”, các cấp Đoàn đã tổ chức 21 hoạt động với trên 500 đoàn viên tham gia hỗ trợ cho trên 10.000 người dân. Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Giang xung kích, sáng tạo, chuyển đổi số”.

Chị Thào Thu Nga, Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc cho biết, ĐVTN Mèo Vạc trở thành lực lượng đi đầu thực hiện các hoạt động chuyển đổi số ở khắp các lĩnh vực; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là ứng dụng trong phát triển du lịch, dịch vụ, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Đặc biệt thời gian qua, ĐVTN Mèo Vạc đã tích cực tham gia triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia.

Trong phong trào chuyển đổi số, tổ chức Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo“ với hàng ngàn ý tưởng được đề xuất thời gian qua, trong đó có 310 ý tưởng sáng tạo đã được đăng tải lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam với nhiều nội dung ý tưởng phục vụ chuyển đổi số gắn với thực tiễn đời sống của địa phương. Cùng với đó, Đoàn các cấp đã chú trọng thúc đẩy hoạt động nhằm nâng cao năng lực công nghệ, thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN các cấp triển khai và cài đặt, khai thác và sử dụng hiệu quả ứng dụng công dân số Hà Giang trên thiết bị di động cá nhân. Tích cực vận động ĐVTN vận dụng sự tiến bộ của công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế của gia đình, địa phương.

Một trong những hoạt động thể hiện rõ nỗ lực chuyển đổi số của ĐVTN, đó là việc Đoàn các cấp đã triển khai các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp như đẩy mạnh các giải pháp củng cố, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó có việc tích cực ứng dụng công nghệ số, góp phần khuyến khích, thúc đẩy nhu cầu làm giàu chính đáng của thanh niên. Đến nay toàn tỉnh có trên 90 doanh nghiệp trẻ, gần 100 hợp tác xã, hơn 500 hộ kinh doanh, mô hình khởi nghiệp do thanh niên làm chủ. Nhiều thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả; Đoàn thanh niên cũng đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng như cách quản trị kinh doanh cho 11 mô hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong buổi làm việc với Sở Thông tin và truyền thông mới đây, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tiếp tục nhấn mạnh, “chuyển đổi số là động lực phát triển và mở rộng không gian không giới hạn cho phát triển kinh tế và cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia chuyển đổi số”. Trên tinh thần đó, có thể khẳng định, với vai trò và khả năng nhanh nhạy của mình, ĐVTN trong tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số.

Bài, ảnh: Huy ToánBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *