Wed. Feb 21st, 2024


Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 03/02/2024

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *