Wed. Feb 21st, 2024


Ngày 25/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3373/QĐ-BGDĐT về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023. Chi tiết tại file đính kèm.


Tác giả: Thi đua khen thưởng

Người đăng tin: Thi đua khen thưởng

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà NộiBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *