Fri. Feb 23rd, 2024


Phạm Tâm – Đức Việt – 02/02/2024 – 15:14

Sáng ngày 1/2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã tham dự cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *