Wed. Feb 21st, 2024


(Xây dựng) – Qua công tác thanh, kiểm tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Quảng Bình: Phát hiện hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của một số đơn vị trên địa tỉnh Quảng Bình, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ, sản xuất gạch, chăn nuôi, sản xuất bê tông xi măng thương phẩm, may mặc… Thời điểm thanh tra, có 17 đơn vị đang hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, 2 đơn vị tạm dừng hoạt động sản xuất.

Quá trình kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã phát hiện 8 đơn vị chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Trong đó có trạm trung chuyển của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh; Khu nghỉ mát và du lịch sinh thái FSEC của Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam; Khách sạn biển Phú Cường của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hải Cường; Nhà máy May công nghiệp của Công ty TNHH S&D Quảng Bình; Lò giết mổ gia súc, gia cầm sạch tập trung của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Dương…

Phát hiện 6 đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ trong năm 2020, 2021. Có 12 đơn vị chưa thực hiện việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy định. Cùng với đó có 3 đơn vị chưa kê khai để nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, phát hiện Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia chưa có phương án để thực hiện trám lấp giếng khoan I; Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng COSEVCO chưa có phương án để dừng khai thác và thực hiện xử lý, trám lấp giếng khoan theo yêu cầu tại Quyết định ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình; Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Quảng Bình không thực hiện báo cáo định kỳ năm 2022 về hoạt động khai thác.

Trước những vi phạm trên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình yêu cầu các đơn vị được thanh tra phải khắc phục ngay những tồn tại, vi phạm theo kết quả thanh tra đã chỉ ra. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên nước trong quá trình hoạt động. Các đơn vị phải đầu tư và quan tâm hơn nữa về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình, có các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm xử lý triệt để nước thải, khí thải phát sinh đạt Quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường, thực hiện việc khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại theo đúng quy định; thực hiện quan trắc môi trường, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định, thực hiện nộp đầy đủ các loại phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình còn yêu cầu các đơn vị gồm: Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh, Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hải Cường, Công ty TNHH S&D Quảng Bình, Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn, Công ty Cổ phần gỗ Quảng Phát, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Dương phải thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường để được cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép theo đúng quy định. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ trước ngày 20/02/2024.

Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu nghỉ mát và du lịch sinh thái FSEC, theo cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Thời gian hoàn thành trong quý I/2024; Công ty TNHH Sản xuất và Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Sơn và Công ty TNHH Hào Hưng, rà soát thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và thực hiện đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *