Fri. Feb 23rd, 2024


Ông Dương Đình Đức – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 69.886 hội viên nông dân, trong đó 4.649 hội viên là đảng viên. Năm 2023, Hội Nông dân có 103 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng. 

Để đạt kết quả trên, Hội tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng. Đổi mới phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần sáng tạo, vận động hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó, lựa chọn được những nông dân ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp”.
Được biết, các hội viên ưu tú luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; sẵn sàng hiến đất, góp ngày công lao động, đổ bê-tông đường giao thông, làm kênh mương và xây dựng nhà văn hóa. 

Nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Lai Châu được kết nạp Đảng - Ảnh 1.

Đồng chí Quàng Văn Thóc – Bí thư Chi bộ 7 Nà Cà (xã Bình Lư, huyện Tam Đường) trao quyết định kết nạp đảng viên cho hội viên nông dân Lò Văn Biên.

Sự gương mẫu, đi đầu của các hội viên nông dân đã tạo được sự tin tưởng của nhân dân, từ đó, bà con hưởng ứng làm theo bằng những việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo lan tỏa trong nông dân như: hiến đất, cát, sỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhau vốn, giống, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế. Từ các phong trào, mỗi năm, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh phát hiện, giới thiệu hàng trăm quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Trước đây, công tác phát triển đảng viên trong hội viên nông dân ở huyện Tam Đường hạn chế; số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp đạt tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với số lượng nông dân ở địa phương. Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đối với việc phát triển đảng viên là hội viên nông dân.

Những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn xác định, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, có sự thống nhất, hành động trong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhằm nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên; chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn đảng viên. Đến nay, Hội Nông dân huyện có 13 cơ sở hội, 130 chi hội trực thuộc với 9.461 hội viên, trong đó 750 hội viên là đảng viên. 

Nhiều hội viên nông dân là đảng viên gương mẫu như: Cà Thị Vui ở Chi bộ 7 (bản Nà Cà, xã Bình Lư); Lò Thị Hằng ở Chi bộ bản Hợp Nhất (xã Bản Bo) và Nguyễn Thị Thuận ở Chi bộ bản Máy Đường (thị trấn Tam Đường)…
Trò chuyện với chúng tôi, đảng viên Lò Văn Biên ở Chi bộ 7 bản Nà Cà, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu tâm sự: “Nhờ cán bộ Hội Nông dân huyện, xã tuyên truyền, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tôi nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2023, tôi được Chi hội Nông dân bản giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp Đảng. Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao. Giây phút thiêng liêng đứng trước lá cờ Đảng, tôi dõng dạc tuyên thệ, hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân”. 

Tại huyện Than Uyên, hằng năm, Hội Nông dân huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên ưu tú được học tập, nâng cao nhận thức về Đảng. Hội kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình độ văn hóa, độ tuổi; giới thiệu quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn. 

Công tác phát triển đảng viên còn được xem là nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá thi đua cuối năm. Hội tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Mỗi năm, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện giới thiệu từ 15 – 20 hội viên ưu tú cho cấp uỷ bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Đảng viên là hội viên nông dân trong tỉnh luôn tin tưởng, đi đầu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, kinh doanh; hưởng ứng các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách an sinh xã hội, tạo động lực để hội viên nông dân nỗ lực khắc phục khó khăn duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân dần được nâng lên. Năm 2023, tỷ lệ hộ nông dân nghèo giảm 3,91%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân toàn tỉnh xuống còn 24,63%.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *