Wed. Feb 21st, 2024


Nhà truyền thống Trường Sa ở trung tâm đảo Trường Sa (Khánh Hòa) có hàng trăm tư liệu, hiện vật, bản đồ, hình ảnh,… phản ánh quá trình lịch sử khẳng định chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Nơi đây còn là “Địa chỉ đỏ” để người dân, du khách, nhất là thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam.

5-truong sa-hong dat.jpg
Các chiến sĩ hải quân tìm hiểu tư liệu về sự kiện Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn tại đảo Trường Sa ngày 7/5/1988. Ảnh: Hồng Đạt
4-truong sa-hong dat.jpg
Tài liệu lịch sử quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Hồng Đạt
6-truong sa-hong dat.jpg
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa xem hình ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Pháp thuộc. Ảnh: Hồng Đạt
1-truong sa-hong dat.jpg
Nhà truyền thống Trường Sa. Ảnh: Hồng Đạt

Hồng Đạt

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *