Fri. Feb 23rd, 2024Chiều ngày 28/12/2023, tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa công nghệ cấp Bệnh viện đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về: “Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi ống mật chủ bằng phương pháp cắt trước núm Vater trong nội soi mật tụy ngược dòng” do TS Mai Thanh Bình-Khoa A3B làm Chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc- Phó Giám Đốc Bệnh viện – Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.

 

Sau báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện đúng quy trình và bám sát với mục tiêu yêu cầu đặt ra. Điều trị sỏi ống mật chủ bằng phương pháp cắt trước núm Vater trong nội soi mật tụy ngược dòng là phương pháp ERCP nâng cao, giải quyết được bệnh nhân khó, giảm tai biến trong phẫu thuật, nâng cao chất lượng điều trị hẹp đường mật tụy do sỏi tại Bệnh viện TƯQĐ 108. Kết quả của đề tài giúp hoàn thiện các quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng kỹ thuật và giảm tỉ lệ tai biến, biến chứng.

Hội đồng bỏ phiếu nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài ở mức “Đạt”.  Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thầy phản biện để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo.

Bích Ngọc – Phòng KHQSBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *