Mon. Apr 15th, 2024


Ngày 2/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều nơi trên cả nước, trong đó Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 02/04/2024

Ngày 2-3/4, Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nam Bộ và các nơi khác ở Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến 5-6/4, sau đó nắng nóng suy giảm dần. Các nơi khác ở Bắc Bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng 4/4. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ dự báo tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *