Sun. Apr 21st, 2024


Ngọc Hà – Trần Văn – 01/04/2024 – 12:44

Theo nhận định của trung tâm dự báo KTTV QG, năm nay, nắng nóng gay gắt đầu mùa đến sớm hơn thông thường.

Chia sẻ ý kiến của bạn

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *