Wed. Feb 21st, 2024


Năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp vận hành các tổ máy, tối ưu hóa chi phí và mở rộng kinh doanh dịch vụ nhà máy điện. Sản lượng điện thương phẩm đạt 450,36 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 365,5 tỷ đồng trong đó 6% từ doanh thu dịch vụ nhà máy điện đã góp phần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Các chỉ tiêu khác như: hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố… đều hoàn thành tốt hơn kế hoạch.

Ca trực vận hành Nhà máy Thủy điện Sê San 3A Ảnh: Quách Lan Phượng

Là một năm hiện tượng El Nino đã gây nắng nóng kéo dài, lượng mưa những tháng đầu năm trên thượng nguồn sông Sê San thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm, gây ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ phát điện. Trong bối cảnh khó khăn đó, Sê San 3A đã phối hợp với các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên dòng sông Sê San và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia chạy máy phù hợp với lượng nước về, hạn chế tối đa xả tràn mùa mưa lũ. Đồng thời, Sê San 3A luôn chủ động đánh giá thiết bị định kỳ và đột xuất để kịp thời đề ra các giải pháp ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình trong mọi tình huống, hoàn thành tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, luôn sẵn sàng phát điện khi được huy động.

Để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, ngoài những giải pháp linh hoạt trong quản lý điều hành, việc sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản trị, thực hiện chuyển đổi số, áp dụng đồng bộ, có hiệu quả các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017 trong mọi hoạt động sản xuất.

Ngay từ đầu năm việc thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty áp dụng nhiều biện pháp để rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cao hệ số khả dụng, thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả nhằm giảm điện tự dùng, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vật tư thiết bị, bám sát nhu cầu thực tiễn trong việc sửa chữa định kỳ, sửa chữa thường xuyên, mua sắm trang thiết bị, tăng cường công tác quản lý tài chính, chi phí thường xuyên, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác… nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh.

Cũng là một năm qua đi, Sê San 3A thành công trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nhà máy điện, đã cung cấp 27 hợp đồng dịch vụ kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị nhà máy thủy điện, nhiệt điện. Đặc biệt, lần đầu tiên Sê San 3A đảm nhận thực hiện đại tu các hệ thống thiết bị phụ (BOP) tổ máy Nhà máy Nhiệt điện có công suất 600 MW đảm bảo chất lượng, tiến độ. Qua các công trình thực hiện, Sê San 3A được khách hàng đánh giá cao về năng lực và tính chuyên nghiệp góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các cá nhân, gia đình chính sách, các tổ chức xã hội, góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tích cực về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng.

Nhận định bước sang năm mới với khó khăn lớn nhất là nguồn nước phục vụ việc phát điện có thể tiếp tục bị hạn chế. Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, những tháng đầu năm 2024 hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì đến tháng 6/2024 với xác suất khoảng 85-95%.

Trước tình thế này, từ kinh nghiệm của những năm trước đó thì Sê San 3A sẽ tập trung nguồn lực, khai thác tối ưu nguồn nước phát điện, đánh giá chính xác, kịp thời hiện trạng, chủ động khắc phục tồn tại của hệ thống thiết bị để các tổ máy luôn sẵn sàng vận hành, thực hiện tốt chương trình tối ưu hóa chi phí, chuyển đổi số theo lộ trình đã được phê duyệt góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *