Wed. Feb 21st, 2024


Luỹ kế cả năm 2023, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex; HOSE: PLX) vượt 44% chỉ tiêu doanh thu, và vượt gần 22% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Petrolimex báo lãi 2023 cao gấp đôi năm trước

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 68.656 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm từ 4.285 tỷ xuống còn gần 3.982 tỷ đồng.

Kinh doanh 2023 Petrolimex (PLX) "thắng lớn", lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV

Trong kỳ, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, từ hơn 920 tỷ xuống còn 606 tỷ đồng. Các mảng chi phí đều chiếm tỉ trọng cao như: Chi phí tài chính hơn 357 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăn 2% lên 3.252 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 24% lên 299 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác lại giảm tới 82%, từ 288 tỷ còn gần 51 tỷ đồng, do gần như không còn ghi nhận thu nhập từ việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định.

Cuối cùng, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt gần 850 tỷ và 764 tỷ đồng; lần lượt giảm 48,4% và 46% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh 2023 Petrolimex (PLX) "thắng lớn", lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày- Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế các quý trong năm 2023

Luỹ kế cả năm 2023, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 274.252 tỷ đồng, giảm gần 10% so với kết quả thực hiện được năm 2022 nhưng ngược lại, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận tăng mạnh tới 60% (hơn gấp đôi), lên mức 3.052 tỷ đồng – tương ứng lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, Công ty vượt 44% chỉ tiêu doanh thu, và vượt gần 22% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm.

Kết quả lũy kế của Petrolimex lại tăng mạnh nhờ 2 quý đầu rực sáng và khoản lãi khủng từ việc thoái vốn khỏi PGB ghi nhận trong quý III.

Petrolimex giữ lượng tiền gần 30.000 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Petrolimex tăng 6% so với đầu năm, đạt gần 79.000 tỷ đồng, với gần 56.7000 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng mạnh 60%, lên gần 30.000 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn tăng 7%, lên gần 49.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm hơn 19.000 tỷ đồng, hơn đầu năm 41%. Nợ dài hạn giảm 21%, còn 647 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, giá cổ phiếu PLX đang ở mức 34.750 đồng/cổ phiếu.

 By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *