Tue. Feb 20th, 2024


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2024.

th-ba-trai.png
Một giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Ba Trại (huyện Ba Vì).

Mục đích của kế hoạch nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý cán bộ. Kết quả kiểm tra là căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hợp lý các kế hoạch bảo đảm hiệu quả trong hoạt động và đánh giá cơ sở giáo dục đúng thực chất và khách quan.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ tại các nhà trường. Các đoàn tập trung kiểm tra 8 nội dung gồm: Công tác tổ chức; công tác quản lý, chỉ đạo; công tác quy hoạch, bổ nhiệm; công tác quản lý biên chế; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, việc thực hiện các chế độ chính sách và các quy định của cấp trên đối với viên chức; công tác văn thư lưu trữ; việc thực hiện quy chế dân chủ; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của nhà trường.

Điểm mới trong nội dung kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ so với các năm trước tại các nhà trường là việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung kiểm tra quy trình tuyển dụng đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 của Chính phủ; chế độ làm việc và việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP…

Sở cũng sẽ kiểm tra số lượng biên chế được giao về thực trạng đội ngũ của các nhà trường, tình trạng thừa, thiếu giáo viên; quy trình ký hợp đồng làm việc đối với viên chức chuyển đến và mới tuyển dụng; việc thực hiện chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng; chế độ làm việc và thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý.

Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức và lao động hợp đồng; chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đứng lớp đối với giáo viên tham gia giảng dạy; đánh giá xếp loại viên chức cũng sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung kiểm tra trong năm nay.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *