Wed. Feb 21st, 2024


Nội dung này được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cụ thể tại hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024; thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, ngày 5/2.

Nắm giữ nguồn lực lớn, phải làm ăn có lãi

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng với các tập đoàn, doanh nghiệp triển khai, hoàn thành nhiều dự án đầu tư về kết cấu hạ tầng năng lượng, giao thông – vận tải, trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng.

Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện vị trí, vai trò chủ lực, nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước như năng lượng, hạ tầng giao thông, vận tải…

Ghi nhận những kết quả đạt được, Thủ tướng nhắc một số ví dụ cụ thể, như đường dây 500 kV mạch 3 của EVN mãi không triển khai được trong nhiều năm nhưng đang được quyết liệt xây dựng và dự kiến hoàn thành trong 6 tháng.

Hay Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sau thời gian gặp khó khăn thì những năm gần đây đã hoạt động đạt kết quả rất tích cực; Tổng Công ty Cảng hàng không những năm trước “ì ạch” đến năm nay có nhiều nỗ lực chuyển biến, nhất là trong xây dựng Sân bay Long Thành…

Quán triệt tuyệt đối không say sưa, thỏa mãn, chủ quan với những thành tựu đạt được, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, các tập đoàn, tổng công ty đầu tư cho phát triển còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp hơn bình quân chung cả nước; đóng góp cho tăng trưởng GDP chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ; hiệu quả đầu tư kinh doanh chưa cao.

“Các tập đoàn, tổng công ty nắm giữ nguồn lực lớn, thực hiện sứ mệnh lớn phải làm ăn có lãi, đóng góp nhiều hơn nữa cho tăng trưởng GDP và ngân sách Nhà nước”, Thủ tướng yêu cầu năm nay phải đạt kết quả cao hơn năm 2023.

Tái cấu trúc, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động và nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng nêu rõ 8 nội dung chủ yếu về quan điểm quản lý, điều hành và các nhóm nhiệm vụ lớn.

Trong đó, ông yêu cầu tập trung sửa đổi và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các luật, nghị định, thông tư để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về pháp lý, nhất là liên quan lĩnh vực giá, môi trường, tài nguyên, đất đai…,

Tinh thần là phân cấp, phân quyền nhiều hơn đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, Thủ tướng quán triệt.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng nhân lực), làm mới 3 động lực tăng trưởng cũ (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và bổ sung các động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ)…

Các tập đoàn, tổng công ty phải tái cấu trúc theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó tập trung 3 nội dung, gồm: tái cấu trúc về quản trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng nhân lực; tái cấu trúc về tài chính; tái cấu trúc về ngành nghề, nguyên vật liệu đầu vào… cho phù hợp xu hướng phát triển.

Nhiệm vụ nữa, theo người đứng đầu Chính phủ, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính; chủ động, tích cực hơn nữa, phát huy tinh thần tấn công mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

“Tích cực, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, Thủ tướng nói.

Bố trí nhân sự đúng, trúng, bảo đảm minh bạch

Với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Thủ tướng lưu ý, phải phối hơp chặt chẽ, hiệu quả, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các đề xuất của doanh nghiệp trên tinh thần tất cả vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của các tập đoàn, tổng công ty; không đùn đẩy, né tránh, không phiền hà, sách nhiễu.

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh EVN không được để thiếu điện. Các cơ quan thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp, không giật cục, không cầu toàn, không nóng vội.

PVN bảo đảm đủ dầu, khí theo kế hoạch; Tập đoàn Than – Khoáng sản bảo đảm đủ than trên cơ sở kế hoạch dài hạn.

Tổng Công ty Thép được giao xử lý dứt điểm dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (TISCO 2); Vietnam Airlines cắt lỗ, xử lý các vấn đề tồn đọng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam không để thiếu xăng dầu…

Bộ Công Thương cải tiến lại cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hướng đơn giản, dễ kiểm tra, giám sát…, Thủ tướng nói rõ.

Về nhân sự, Thủ tướng yêu cầu bố trí đúng, trúng con người trên cơ sở căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch.
19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước mang về lợi nhuận hơn 53.000 tỷ đồng

Báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đến hết năm 2023, tổng vốn chủ sở hữu của công ty mẹ thuộc 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 904.000 tỉỷ đồng, tổng tài sản ước đạt 1,616 triệu tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đạt tổng doanh thu là 1,136 triệu tỷ đồng, bằng 105,15% so với kế hoạch và bằng 96,57% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 53.256 tỷ đồng (không tính EVN, tương đương 2,18 tỷ USD), bằng 166,09% so với kế hoạch và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022.

Các tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 79.252 tỷ đồng, gần bằng 200% so với kế hoạch và hơn 120% so với cùng kỳ năm 2022. Số vốn đầu tư giải ngân ước đạt 161.000 tỷ đồng trên tổng số 208.328 tỷ đồng, tương đương gần 80% kế hoạch năm.  By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *