Sun. Apr 14th, 2024


Theo điều tra, Giám đốc Trung tâm này đã chỉ đạo, quản lý, điều hành khai thác tài nguyên nước khi giấy phép hết hạn (9 trạm), với tổng lưu lượng trên 2,8 triệu m3; không đúng với nội dung giấy phép (khai thác vượt lưu lượng 60 trạm/hệ) với tổng lưu lượng trên 9,2 triệu m3, dẫn đến thu lợi bất hợp pháp từ khai thác tài nguyên nước không đúng qui định số tiền trên 1,76 tỉ đồng.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Trước đó, tháng 1/2022, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kết luận thanh tra và chỉ ra nhiều sai phạm tại Trung tâm này. Thanh tra tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định thu hồi trên 5 tỉ đồng đối với Trung tâm. Cụ thể, khai thác tài nguyên nước vượt lưu lượng so với giấy phép (60 trạm), thu lợi bất hợp pháp gần 1,3 tỉ đồng; khai thác tài nguyên nước khi giấy phép hết hạn (9 trạm), thu lợi bất hợp pháp trên 462 triệu đồng; khai thác tài nguyên nước không giấy phép (1 trạm), thu lợi bất hợp pháp trên 21 triệu đồng; tiền dịch vụ môi trường rừng gần 3,3 tỉ đồng do tổ chức thu khi chưa có quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và chưa ký kết hợp đồng ủy thác thu tiền dịch vụ môi trường rừng.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT đối với nội dung Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo, quản lý, điều hành khai thác tài nguyên nước khi giấy phép hết hạn, khai thác không có giấy phép dẫn đến thu lợi bất hợp pháp gần 484 triệu đồng…

Văn PhướcBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *