Wed. Feb 21st, 2024


Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, ngày 18/1/ 2024 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai năm 2024); trong đó, Điều 190 quy định hoạt động lấn biển có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024 và giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

img_1310.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân chỉ đạo tại cuộc họp

Để quy định hoạt động lấn biển có hiệu lực thi hành theo đúng quy định trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương soạn thảo dự thảo Nghị định Quy định hoạt động lấn biển trên cơ sở kế thừa dự thảo Nghị định Quy định lấn biển đã trình Chính phủ trước đây.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn bản trên, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu đại diện các đơn vị, các bộ, ngành liên quan và một số địa phương tham gia, đóng góp ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Nghị định để Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp thu và hoàn thiện, kịp thời trình lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị, các bộ, ngành liên quan và một số địa phương đã tập trung cho ý kiến về một số quy định quan trọng trong dự thảo Nghị định như: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Yêu cầu đối với hoạt động lấn biển; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để thực hiện lấn biển; Phương án lấn biển; Giao khu vực biển để lấn biển; Giao đất cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án lấn biển; Nghiệm thu hoàn thành lấn biển…

img_1333.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Các đại biểu cũng cho rằng, theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để hoạt động này có hiệu quả, dự thảo Nghị định cần sớm được ban hành và đảm bảo hài hoà quyền lợi của các bên: nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Theo Khoản 2 Điều 190 Luật Đất đai năm 2024, hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
Phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị; Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; bảo đảm hài hòa lợi ích của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động lấn biển và tổ chức, cá nhân khác có liên quan; bảo đảm quyền tiếp cận với biển của người dân, cộng đồng; Hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *