Wed. Feb 21st, 2024Huyện Đồng Phú tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024


UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác đảm bảo TTATGT, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Trưởng Công an huyện Đồng Phú, Phó trưởng Ban chỉ đạo được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tham dự hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo TTATGT, công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH, Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, dự báo sát tình hình ANTT và hoạt động của các loại tội phạm; tham mưu có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó làm chuyển biến cơ bản về nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tình hình an ninh trên các lĩnh vực cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm về TTXH giảm 4,21%; tội phạm về tệ nạn xã hội xảy ra 15 vụ, 20 đối tượng; tội phạm về ma tuý được triệt phá nhiều hơn 5 vụ so với cùng kỳ năm 2022, thu giữ 74,0089 gam ma tuý tổng hợp và 0,1070 gam heroin (trong năm địa bàn huyện khônhg có tụ điểm phức tạp về ma tuý); Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 7,15 số vụ, giảm 15,4 số người chết, giảm 22,2% người bị thương so với năm 2022. 

 

anh tin bai

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Trưởng Công an huyện Đồng Phú, Phó trưởng Ban chỉ đạo được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

anh tin bai

Đại diện các đơn vị ban ngành của Huyện về dự hội nghị

Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt tỷ lệ 99%; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố và phát huy sức mạnh cả toàn dân, tổ chức tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, qua đó góp phần tích cực phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện đề ra.

Trong năm 2024, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện xây dựng và thống nhất đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để tập trung thực hiện nhằm giữ vững ANTT, ANCT, TTATXH. Trong đó, phải tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, dự báo tình hình; đảm bảo chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa và sử dụng đồng bộ phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ không để phức tạp về ANTT. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH; tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi tàng trữ, vận chuyển VK, CCHT, VLN và pháo nổ trái phép; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cảu Đề án 06 Chính phủ gắn với chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân và phát hiện, nhân rộng mô hình hiệu quả TDBVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT…

 

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, phòng Tham mưu Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện Đồng Phú trao tặng giấy khen của UBND huyện Đồng Phú cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Dịp này UBND huyện Đồng Phú tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân về thành tích xuất sắc công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác Đảm bảo TTATGT và Công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT trong năm 2023./.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *