Sun. Apr 21st, 2024


Ngày 1/4, Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về môi trường, hướng dẫn việc thu gom, xử lý rác thải và tập trung hướng dẫn việc thu gom, xử lý rác thải nguy hại là vỏ bao bì thuốc BVTV.

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Chủ tịch Hội LHPN xã/ thị trấn; chi hội trưởng chi hội phụ nữ các thôn làm điểm Đề án bảo vệ môi trường, chi hội trưởng tại nơi thành lập mô hình “Phụ nữ thu gom, phân loại xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón” tại các xã Cẩm Lý, Khám Lạng, Đồi Ngô, Bảo Sơn, Tam Dị).

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, cán bộ chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên- Môi trường Bắc Giang truyền đạt tại hội nghị

Tại đây, đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng, cán bộ chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên- Môi trường hướng dẫn tìm hiểu các nội dung: Nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường năm 2022, tập trung vào nội dung nguyên tắc bảo vệ môi trường; Chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường; Bảo vệ môi trường nông thôn; Bảo vệ môi trường nơi công cộng; Bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân; Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ môi trường của UBND các cấp. ..Một số quy định của nghị định 45/2022, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rác hữu cơ 

Tiếp đó, đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay. Đồng thời, được hướng dẫn và thực hành trực tiếp việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Qua hội nghị, nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường;  giúp cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng quy định, ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, nhằm tạo ra nguồn phân vi sinh hiệu quả cho cây trồng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường./.

                                                                        Hạnh Nguyên                   

aBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *