Mon. Apr 15th, 2024


Báo cáo tại văn bản, PVOIL cho biết, vào 0h00 ngày 2/4, hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL bị tấn công bất hợp pháp có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware).

Vụ việc này đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL bị ngưng trệ, trong đó có hệ thống phát hành Hóa đơn điện tử. Vì vậy, việc phát hành hóa đơn điện tử phục vụ việc bán hàng của PVOIL tạm thời không thể thực hiện được.

img_5404.jpeg

Theo đó, trong thời gian khắc phục sự cố, để đảm bảo cung cấp xăng dầu, không thể gián đoạn nguồn cung cho thị trường, PVOIL và các đơn vị thành viên vẫn tiếp tục thực hiện bán hàng cho các khách hàng. Tuy nhiên, không thể phát hành được hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và chỉ thực hiện phiếu xuất kho để phục vụ hàng đi trên đường bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết.

Tổng Công ty cam kết sau khi hệ thống được khắc phục hoạt động trở lại bình thường, Tổng Công ty sẽ phát hành hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành.

Hiện hệ thống của đơn vị vẫn đang được khắc phục. Tổng Công ty đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng và đang tích cực xử lý nhằm khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *