Sun. Apr 14th, 2024


Trước sự phát triển và lợi ích của công nghệ thông tin (CNTT) mang lại, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã xác định việc “ứng dụng công nghệ thông tin” là một trong những giải pháp trọng tâm để “đổi mới phương thức hoạt động của Hội”. Điều này không chỉ dừng lại ở hình thức tập hợp, thu hút hội viên tham gia, mà còn trong đổi mới nội dung sinh hoạt Hội.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *