Tue. Feb 20th, 2024


Sau quá trình nghiên cứu, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định không chấp thuận cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II nhận chìm chất thải nạo vét được xuống biển, mà sẽ để dùng làm vật liệu san lấp. Ngoài ra, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cần thi công đảm bảo tiến độ và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, các hệ lụy và quy định có liên quan.

Mới đây, ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản số 474/UBND-NL trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (viết tắt là VAPCO) liên quan đến vật chất nạo vét của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Sau quá trình nghiên cứu và được sự tham mưu của các sở, ban, ngành,… UBND tỉnh Hà Tĩnh đã không đồng ý nhận chìm khoảng 3 triệu m3 chất thải nạo vét được xuống biển mà sẽ để dùng làm vật liệu san lấp.

vung-ang.jpg
Một góc khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu VAPCO thực hiện các nội dung liên quan theo đúng nội dung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 132 ngày 15/1/2020 và thống nhất điều chỉnh phương án thi công nạo vét, san lấp mặt bằng.

Hà Tĩnh cũng yêu cầu VAPCO tập trung huy động các nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Trường hợp dự án bị chậm tiến độ do VAPCO có nhiều lần thay đổi phương án thực hiện đối với các nội dung liên quan, doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật và các nội dung đã ký kết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương, ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn VAPCO thực hiện theo đúng quy định.

“Các đơn vị, địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm, hệ lụy ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự và các sai phạm khác tại dự án”, nội dung văn bản nhấn mạnh.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *