Fri. Feb 23rd, 2024


Thời gian triển khai thí điểm trong 6 tháng (từ tháng 2 đến tháng 8-2024) tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa.

thcs-phu-thi-gia-lam.jpg
Một chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Phú Thị (huyện Gia Lâm).

Việc triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý cho học sinh tại các trường học nhằm hướng dẫn các đơn vị, nhà trường tổ chức hoạt động này một cách thuận lợi; đồng thời, tăng cường tuyên truyền về mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học tại các cơ sở giáo dục, từ đó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ học sinh trong nhà trường.

Mô hình thí điểm sẽ thực hiện các nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định và phù hợp thực tiễn tại các địa phương; tổ chức tập huấn chuyên môn cho các trường triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý.

Trong quá trình triển khai thí điểm vận hành mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị; khảo sát, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc triển khai thí điểm; đánh giá và xây dựng báo cáo kết quả việc triển khai thí điểm mô hình tại các cơ sở giáo dục.

Theo kế hoạch, tháng 6-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học, từ đó, nâng cao năng lực, hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ học sinh; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác xã hội, tư vấn tâm lý giữa các cơ sở giáo dục thí điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc triển khai thí điểm; đánh giá và xây dựng báo cáo kết quả việc triển khai thí điểm mô hình tại các cơ sở giáo dục để làm căn cứ nhân rộng mô hình trong năm học tiếp theo.

Thực tế, mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tại các địa phương và vài năm nay. Tuy nhiên, theo phản ánh từ các sở giáo dục và đào tạo, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc kinh phí chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; trình độ năng lực và phương pháp hỗ trợ học sinh của đội ngũ thực hiện nhiệm vụ này còn hạn chế…

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *