Sun. Apr 14th, 2024


Thanh Tin tức trên Facebook là nơi hiển thị các bài viết tin tức từ các trang tin tức và tổ chức truyền thông uy tín. Tuy nhiên, mới đây Meta – công ty mẹ sở hữu Facebook và Instagram, đã quyết định sẽ gỡ bỏ thanh Tin tức này khỏi Facebook tại Mỹ và Úc.

Lý do là vì Meta không thể thỏa thuận được với các đơn vị truyền thông về việc trả phí hiển thị nội dung tin tức trên Facebook. Họ đã cố gắng đàm phán nhưng cuối cùng không thành công.

Facebook sẽ gỡ bỏ thanh Tin tức tại Mỹ và Úc

Theo lịch trình, người dùng Facebook ở Mỹ và Úc sẽ không còn nhìn thấy thanh Tin tức từ đầu tháng 4 này.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ không thể xem tin tức trên Facebook nữa. Người dùng ở 2 quốc gia trên vẫn có thể đọc tin tức từ các trang tin tức, trang cá nhân và nhóm mà họ đã theo dõi. Khác biệt là tin tức sẽ không được hiển thị tập trung ở một nơi như thanh Tin tức nữa, mà sẽ phân tán trong bảng tin.

Facebook sẽ gỡ bỏ thanh Tin tức tại Mỹ và Úc

Quyết định này của Meta khiến nhiều người tranh cãi. Một số người ủng hộ vì cho rằng thanh Tin tức có xu hướng thiên vị và không công bằng. Nhưng cũng có người lo ngại rằng việc gỡ bỏ có thể khiến người dùng khó tiếp cận với tin tức uy tín hơn.

Dù vậy, Meta khẳng định công ty sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chất lượng cho người dùng thông qua các công cụ khác như gợi ý nguồn tin đáng tin cậy, cảnh báo thông tin sai lệch và hợp tác với những tổ chức kiểm chứng thông tin.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *