Fri. Feb 23rd, 2024


Ngày 6/2, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Nam Long không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với Nghị quyết số 45a/2022/NQ-HĐQT/NLG ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Nam Long và CTCP Southgate (Công ty con của Công ty Nam Long).

Đồng thời, Nam Long công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Công văn số 154/2022/CV/NLG ngày 12/8/2022 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021;

Các quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Nam Long với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Nam Long được thể hiện tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, bao gồm: Nghị quyết số 06/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 26/1/2021 của Hội đồng quản trị về việc Công ty TNHH Quản lý xây dựng và Đầu tư Nam Long (Nam Long CMI) cung cấp dịch vụ PM & CM cho các dự án của Công ty Nam Long; Nghị quyết số 07/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 2/2/2021 về việc Nam Long ký phụ lục hợp đồng làm tổng thầu phát triển dự án với CTCP Nam Long VCD (Nam Long VCD); Nghị quyết số 17/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 22/04/2021 về việc Nam Long CMI ký hợp đồng quản lý dự án với Công ty Nam Long; Nghị quyết số 22/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 28/05/2021 về việc Công ty Nam Long vay vốn Công ty TNHH NN Kikyo Valora; Nghị quyết số 42/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 27/10/2021 về việc Nam Long VCD vay vốn Công ty Nam Long; Nghị quyết số 43/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 08/11/2021 về việc Công ty Nam Long ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và bán hàng cho dự án Ehome Southgate với Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long; Nghị quyết số 51/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 10/12/2021 về việc Công ty Nam Long ký phụ lục hợp đồng số 02 làm tổng thầu phát triển dự án với Nam Long VCD; Nghị quyết số 02/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 26/01/2022 về việc Công ty Nam Long ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tổng thầu với Nam Long VCD; Nghị quyết số 03/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 27/01/2022 về việc Nam Long CMI ký hợp đồng quản lý dự án và quản lý xây dựng với Công ty Nam Long; Nghị quyết số 28/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/8/2022 về việc Công ty Nam Long ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý phát triển dự án Khu biệt thự Đại Phước Paragon với Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước; Nghị quyết số 29/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/8/2022 về việc Công ty Nam Long và Nam Long VCD ký Thoả thuận nguyên tắc cho việc quản lý phát triển BĐS thương mại; Nghị quyết số 44/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 05/12/2022 về việc Nam Long CMI ký hợp đồng quản lý dự án và quản lý xây dựng với Công ty Nam Long; Nghị quyết số 46/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 19/12/2022 về việc Công ty Nam Long nhận chuyển nhượng 5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp tại Southgate; Nghị quyết số 12/2023/NQ/HĐQT/NLG ngày 24/5/2023 về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng phát triển Nam Khang thi công phần móng, khung Chung cư Nhà ở xã 3 hội Nam Long 2 – Cần Thơ; Nghị quyết số 15/2023/NQ/HĐQT/NLG ngày 31/5/2023 về việc Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land cho Công ty Nam Long vay), theo quy định.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, NLG ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.181 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm gần 29%, còn 2.905 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu thuần, doanh thu tài chính cũng giảm 36%, về mức hơn 246 tỷ đồng do năm trước NLG ghi nhận khoản lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Paragon Đại Phước, còn kỳ này không phát sinh. 

Điểm sáng của NLG trong năm 2023 là lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 418 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ gần 25 tỷ đồng. Ngoài ra, NLG còn tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng và quản lý, lần lượt 17% và 14%. 

Dù vậy, lãi ròng năm 2023 của NLG vẫn giảm 13% so với năm trước, còn gần 484 tỷ đồng và chỉ mới mới thực hiện được 82% kế hoạch năm.

 

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NLG tại cuối tháng 12/2023 là 28,6 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 2% và 17%, lên 3,6 ngàn tỷ đồng và 17,3 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, giá trị bất động sản dở dang của một số dự án tăng đáng kể như dự án Izumi tăng 3% (lên 8.551 tỷ đồng); dự án Hoàng Nam (Akari) tăng gấp 3 lần (lên 1.667 tỷ đồng); dự án Cần Thơ tăng hơn gấp đôi (lên 1.281 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Công ty tăng 9% lên 15,1 ngàn tỷ đồng. Điểm sáng là số tiền người mua trả trước tăng 17%, đạt hơn 3,8 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ vay cũng tăng 18%, lên hơn 6,1 ngàn tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay của NLG bao gồm 50% vay ngân hàng với 3.032 tỷ đồng, còn lại là vay trái phiếu.

Cho năm 2024, Chứng khoán Vietcap (VCSC) dự báo lãi ròng của Nam Long sẽ tăng 13% lên 549 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng chưa ghi nhận lớn vào cuối năm 2023 (chủ yếu là lượng bàn giao tại dự án Southgate) và ghi nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án Paragon.

Tuy nhiên mức lợi nhuận này cũng đã điều chỉnh giảm 15% dự báo trước đó chủ yếu do điều chỉnh giảm lượng bàn giao của dự án Mizuki Park sau khi dự án này được ghi nhận bàn giao nhanh hơn dự kiến vào quý 4/2023.

Còn năm 2025, VCSC điều chỉnh tăng nhẹ 4% dự báo lãi ròng chủ yếu do điều chỉnh thời gian bàn giao.

Doanh số bán hàng năm 2023 của NLG là 4 nghìn tỷ đồng và vượt dự báo là 2,8 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là do doanh số bán hàng tại dự án Southgate quý 4/2023 cao hơn dự kiến.

VCSC tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ hồi phục mạnh trong năm 2024, đạt mức 5,6 nghìn tỷ đồng (tăng 40% so cùng kỳ), trong đó dự án Southgate đóng góp 37%, dự án Mizuki Park đóng góp 22%, dự án Cần Thơ đóng góp 16% và dự án Izumi City đóng góp 16%.

Tác giả: Minh AnBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *