Sun. Apr 21st, 2024


Đây là diễn đàn quan trọng của ngành khoa học và công nghệ; đồng thời là nơi trao đổi về hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, theo báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Việt Nam được xếp hạng thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023 (tăng 2 bậc so với năm 2022); là 1 trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập niên qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong năm 2024 và các năm tiếp theo đang đứng trước thách thức to lớn, cần phải đổi mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về tốc độ và chất lượng xử lý đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp; công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp; hiệu quả của hoạt động quản lý tài sản trí tuệ sau khi được bảo hộ, đặc biệt là đối với các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của địa phương… 

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2023, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; trong đó, nổi bật là việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành với việc ban hành 3 Nghị định, 2 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022. Các hoạt động hỗ trợ xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương được đẩy mạnh. Số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được xử lý tăng 13,2% so với năm 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Năm 2024, trên cơ sở bám sát nội dung của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; đồng thời, từ thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và điều kiện kinh tế – xã hội của các địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ: kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo hướng kiến tạo và hiệu quả; đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, tập trung giải pháp về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và với các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; phân tích thông tin sở hữu công nghiệp và dự báo xu hướng phát triển công nghệ cho các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Cũng tại Hội nghị ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội chú trọng đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo cơ chế thị trường, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm. Đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian gần đây, số lượng đăng ký sở hữu công nghiệp tăng lên đáng kể đã góp phần nâng cao giá trị tinh thần và vật chất cho xã hội. Đặc biệt, việc Hà Nội là địa phương đứng đầu kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, càng khẳng định vai trò của địa phương trong thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho Thủ đô bứt phá, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại” phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tham quan các gian trưng bày sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Đại biểu dự Hội nghị “Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2024” đã tập trung thảo luận về tình hình hoạt động sở hữu trí tuệ trên thế giới; công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp và thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp tại địa phương; vấn đề quản lý hoạt động sáng kiến tại địa phương; công tác phát triển tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Đồng thời, thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc trong hoạt động sở hữu công nghiệp và sáng kiến ở Trung ương và địa phương; giới thiệu một số quy định mới trong pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và tình hình hoạt động sở hữu công nghiệp trên thế giới; thảo luận về các giải pháp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại Việt Nam, hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài…

Điểm mới của Hội nghị năm nay là bên cạnh việc thảo luận những vấn đề truyền thống về quản lý nhà nước như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xác lập quyền…, các đại biểu cũng tìm hiểu một số nội dung về đăng ký bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu của Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam; mang lại những thông tin hữu ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, từ đó có những định hướng phù hợp trong tham mưu, đề xuất chính sách, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về sở hữu trí tuệ trong năm 2024.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *